Skip links

Privacybeleid

Privacybeleid Collinet

Deze website wordt beheerd door Collinet Assainissement sa, met maatschappelijke zetel te 9041 Gent, Antwerpsesteenweg 1068. Indien u deze internetsite bezoekt, kan Collinet Assainissement sa persoonsgegevens over u verzamelen, zowel direct (via een verzoek om gegevens aan u) als indirect. Collinet Assainissement sa zal deze persoonsgegevens uitsluitend gebruiken in overeenstemming met de in deze privacy policy omschreven doeleinden. Collinet Assainissement sa verbindt zich ertoe om naar best vermogen de bescherming van de persoonsgegevens te waarborgen via technische veiligheidsvoorschriften en een adequaat veiligheidsbeleid naar haar medewerkers toe.

Deze privacy policy beschrijft de doeleinden van de gegevensverwerking door Collinet Assainissement sa m.b.t. deze internetsite, het gebruik van cookies en de wijze waarop u uw rechten t.a.v. uw persoonsgegevens kunt uitoefenen.

Doeleinden van gegevensverwerking
Collinet Assainissement sa verzamelt en verwerkt gegevens over klanten en bezoekers van deze internetsite ten behoeve van haar bedrijfsvoering en om producten en diensten onder de aandacht te brengen en beschikbaar te stellen. Collinet Assainissement sa kan de gekregen persoonsgegevens doorgeven aan partners of aan bij Collinet Assainissement sa aangesloten organisaties.

Cookies
Tijdens een bezoek aan de site kunnen cookies op de harde schijf van uw computer geplaatst worden, dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoefte van de terugkerende bezoeker. Deze mini-bestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Internetbrowsers zoals Internet Explorer ® of Netscape Navigator ® laten toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf kan verwijderen. Raadpleeg hiervoor de hulpfunctie van uw internetbrowser.

Internetsites van derden
Deze privacy policy is niet van toepassing op internetsites van derden die d.m.v. links of hyperlinks verbonden zijn met de site van Collinet Assainissement sa. Deze websites hebben waarschijnlijk hun eigen privacy policies. Collinet Assainissement sa is niet verantwoordelijk voor informatie die geleverd wordt of verzameld wordt op deze websites noch voor alle ander gebruik op deze website.

Uitoefening van uw rechten
De gebruiker kan zich steeds, kosteloos of op verzoek, verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing. De gebruiker heeft eveneens steeds het recht zijn gegevens in te kijken, onjuiste gegevens te verbeteren of gegevens te laten verwijderen uit het bestand van Collinet Assainissement sa. Voor alle vragen in dit verband dient de gebruiker zich te richten tot Collinet Assainissement sa, Antwerpsesteenweg 1068, 9041 Gent-Oostakker of via e-mail tot jo.verfaellie@deschachtplastics.be. Dit verzet of deze informatie dient steeds schriftelijk gevraagd te worden.