Skip links

Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden website

Als gebruiker van de website erkent u dat de terbeschikkingstelling van de toegang tot de website geenszins betekent dat Collinet Assainissement sa een aanbod doet tot contracteren. Integendeel, het plaatsen van een bestelling door de gebruiker zal gelden als een onherroepelijk aanbod tot het aankopen van de in de bestelling vermelde hoeveelheid goederen.

De overeenkomst zal tot stand komen door het feit van en op het ogenblik van de aanvaarding van Collinet Assainissement sa van dit aanbod.

De algemene voorwaarden, eveneens vermeld op de website, zijn van toepassing op de overeenkomsten tussen de gebruiker en Collinet Assainissement sa.