Skip links

Olieafscheiders

Collinet biedt olieafscheiders aan van klein en groot debiet

Olieafscheiders

Een koolwaterstoffenafscheider is een toestel bestemd om vervuiling in neerslag aan de bron tegen te houden. Wij stellen u een volledig gamma olie-benzine afscheiders voor, conform de norm EN 858-1. Deze toestellen beantwoorden aan de eisen van het Vlaamse, het Brusselse en het Waalse Gewest.

Toepassingsgebieden

De afscheiders moeten, volgens de huidige wetgeving, gebruikt worden om de wateren die belast zijn met koolwaterstoffen te zuiveren, zoals bijvoorbeeld:

  • de overblijvende wateren afkomstig van industriële processen, het wassen van voertuigen, het schoonmaken van elementen die met olie worden bestreken ;
  • het regenwater (wegstromend water) besmet door de olie afkomstig uit waterdichte zones (parkings, wegen, fabrieksbinnenplaatsen, enz.) ;
  • verspreide lichte vloeistoffen tegenhouden en de omliggende zone beschermen (tankstations).

Collinet heeft 2 klasse afscheiders:

  • klasse 1: toestel met coalescentiefilter (restgehalte kleiner dan 5 mg/l volgens de gebruiksnorm EN 858) ;
  • klasse 2: toestel zonder coalescentiefilter (restgehalte kleiner dan 100 mg/l volgens de gebruiksnorm EN 858).

Enkelwandige afscheiders

PE vervaardiging door rotomoulding
Debiet 1,5 tot 30 l/sec

collinet enkelwandige afscheiders
Enkelwandige afscheiders

Dubbelwandige afscheiders

PE-filamentwikkeling
Debiet 3 tot 200 l/sec

Icon stockagetanks
Dubbelwandige afscheiders

Keuze van het toestel

De keuze van een olie-benzine afscheider gebeurt in functie van de te behandelen vervuiling. U kan hieronder een samenvatting vinden van de verschillende criteria die dienst kunnen doen om de afscheider te dimensioneren. Deze tabellen houden geen rekening met uitzonderlijke gevallen.

Wij helpen u graag bij de dimensionering van uw toestel.

Contacteer ons

Voor overdekte ruimtes wordt het debiet van het toestel berekend in functie van het aantal kranen, kolken en alle afvoerwater dat koolwaterstoffen bevat. Voor overdekte parkings geeft de hieronder afgebeelde tabel, het soort toestel in functie van de oppervlakte.

Oppervlakte parking

Debiet

l/sec

1 – 500

501 – 1500

1501 – 3000

3001 – 5000

5001 – 8000

8001 – 150000

1,5

3

6

10

15

20

Het debiet van de olie-benzine afscheider is o.a. afhankelijk van het plaatselijk regendebiet, de oppervlakte en de helling van de draineerzone. Voor de afscheiders met ”Groot debiet” (meer dan 20 l/s) wordt aangeraden rekening te houden met de terugkeerformule van 10 jaar.

Raadpleeg ons voor de debietberekeningen.

Contacteer ons
  • Afscheider zonder by-pass

Voor oppervlaktes die kleiner zijn dan 1.400 m², vindt u in de hieronder afgebeelde tabel, het debiet en het type van afscheider in functie van het plaatselijk regendebiet van 200 l/ha/sec. In dit geval behandelt het toestel het hele toegevoerde debiet.

Oppervlakte

Debiet

l/sec

1 – 75

76 – 150

151 – 300

301 – 400

401 – 500

501 – 750

751 – 1000

1,5

3

6

8

10

15

20

  • Afscheider met by-pass

In dit geval behandelt het toestel tussen 1/3 en 1/5 van het totaal binnenkomend debiet, maakt het mogelijk een belangrijk debiet op te nemen in geval van onweer, en is speciaal aangepast voor het behandelen van het water van parkeerplaatsen. Wij raden u sterk af een koolwaterstoffenafscheider met by-pass te gebruiken daar waar men koolwaterstoffen opslaat.

Oppervlakte

Debiet

l/sec

1 – 225

226 – 451

452 – 900

901 – 1500

1501 – 2250

2251 – 3000

1,5

3

6

10

15

20

Conformiteit

Al onze toestellen zijn conform de norm EN858-1 en zijn daarom voorzien van de CE-markering. De volgens de voorschriften uitgevoerde tests bevestigen het feit dat 0,16 tot 2,2 mg koolwaterstoffen/liter water worden afgevoerd. Die waarde aan de uitgang van de afscheider ligt ver onder de norm van 5 mg/l, het maximum dat wordt aanvaard voor toestellen die met coalescentiefilters zijn uitgerust.

Indien u dat wenst, bezorgen we u het conformiteitsattest van uw nieuwe afscheider.

Contacteer ons
Collinet Olieafscheiders Conformiteit

Wenst u meer informatie over olieafscheiders?

Ontdek het volledige productgamma in onze brochure of neem contact met ons op.
Wij helpen u graag verder!

Bekijk onze brochure
Bekijk de referenties
Contacteer ons